O franchisingu

Evropský kodex etiky franchisingu definuje franchising nebo také český výraz franšízing jako odbytový systém, jehož prostřednictvím je na trh uváděno zboží, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora (poskytovatele franchisy) a jeho franchisantů (příjemce franchisy). Franchisor poskytuje franchisantům právo a současně jim ukládá povinnost provozovat obchod (franchisový koncept) podle jeho osvědčeného konceptu a know-how.

 

Pro každého samostatného podnikatele je lepší a výhodnější převzít již vyzkoušený a praxí ověřený koncept franchisového poskytovatele místo dlouhodobého a finančně náročného vývoje a budování vlastního podniku.

 

Kde se franchising nejvíce uplatňuje – pro koho je franchising vhodný?

Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji využít jak pro osoby fyzické, tak právnické. Ze zkušeností, praxe a různých analýz je známo, že nejvíce se franchising uplatňuje ve službách, zejména v gastronomii a v obchodě. Pro expanzi na nové, především zahraniční trhy jsou nejvíce používané metody tzv. master-franchisingu a nebo založení vlastních franchisových centrál, které pak řídí rozvoj systému v dané zemi nebo lokalitě.

Jaké výhody ve stručnosti franchisové podníkání nabízí?

  • Master franchisant a franchisanti získají know-how a v praxi prověřené zkušenosti franchisora
  • Získají dále možnost, ihned vstoupit do hotového a osvědčeného podnikatelského systému a začít podnikat do cca. 3-4 měsíců
  • Pravidelné poradenství a péče prostřednictvím systémové centrály franchisora a nebo master franchisanta
  • Možnost zachování podnikatelské svobody při nižším podnikatelském riziku
  • Vysoká pravděpodobnost úspěchu v podnikání, protože kvalitní franchisové systémy jsou prověřeny na mnoha trzích
  • Výhody ze silné pozice mezinárodní franchisové sítě ve vztahu k výrobcům a dodavatelům zboží a služeb.
  • Zamezení typických počátečních chyb vlastního podnikání, které stojí čas a peníze
  • Výměna zkušeností s partnery ve franchisovém systému na mezinárodní úrovni a celá řada dalších výhod.