Jak financovat franchising?

Finance jsou strašákem každého začínajícího podnikatele i projektu. Bude jich dost? Na jakou dobu vystačí? Financování franšízového podnikání je zcela určitě velkým a klíčovým problémem, stejně jako u každého jiného podnikání. Zejména to platí u malých a středně velkých podnikatelů, a to nejen v České republice.

Nejlépe jsou na tom ti, kteří mají na startu nového projektu dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů. Z praxe však víme, že vlastní zdroje většinou nestačí, a proto je nutné získat pro toto podnikání i takzvané cizí zdroje financování.

V úvahu přichází především dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, státní programy podpory malého a středního podnikání, strukturální fondy, venture capital/private equity, kapitál od finančního nebo strategického partnera, business angels, apod. Další možnosti jsou např. leasing, faktoring, forfaiting nebo dodavatelské úvěry.

Jaké jsou problémy při získávání cizích finančních zdrojů?

Jak ale získat peníze z jiného zdroje? Jak naplnit kritéria pro získání cizích finančních zdrojů a tím financování vlastního franchisového podniku?

Upřímně: Většina žadatelů – potenciálních nebo existujících master franšízantů nebo franšízantů – není schopna a připravena naplnit požadavky bank nebo jiných finančních institucí jako poskytovatele těchto finančních zdrojů. K tomu je však nutné dodat i to, že schvalovací postupy a procedury poskytovatelů cizích zdrojů – zejména bankovních – jsou stále ještě velmi komplikované, složité, zdlouhavé a vyžadují velké množství vstupních informací. Proto je při jednáních s bankami a jinými poskytovateli finančních zdrojů velmi důležitá a často nutná pomoc ze strany franšízora – franšízového poskytovatele, nebo zkušeného franšízového poradce.

Jaké jsou požadavky a problémy při jednání o financování franšízového podnikání?

Základem všeho je business plán. Ten musí být komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný. Musí kromě jiného obsahovat: vizi podnikatelského záměru, formulaci cílů a záměrů společnosti, strategii pro dosažení těchto cílů. Neměl by chybět ani rozvojový plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování franšízového podniku na období nejméně tří až pěti let, který kromě jiného obsahuje i plánované tržby, obchodní marže, strukturu nákladů a výnosů, plánované výsledky hospodaření, plán potřeby finančních zdrojů, tzv. cash flow. atd. Dále pak jsou nutné analýzy tržního prostředí a konkurence, trendů dalšího rozvoje a cílových skupin zákazníků, SWOT-analýza, organizační schéma franšízové centrály a celé sítě, transparentní popis rozhodovacích procesů, právní a majetková struktura, atd.

Ano, není to lehké a je toho poměrně hodně, co musí žadatel připravit, předložit finančním institucím nebo poskytovatelům finančních zdrojů. Důležité je také svým osobním jednáním přesvědčit o tom, že je schopen získané know-how a franšízový koncept úspěšně na trhu realizovat. Nabízí se možnost požádat o pomoc franšízového poradce, který má z praxe bohaté zkušenosti a dokáže vás připravit na jednání a vést správným směrem k získání potřebných finančních prostředků.