Jaká je úloha a role mezinárodně působících franchisových poradců?

Mezinárodní franchisoví poradci hrají významnou roli při vyhledávání vhodného franchisového systému. Mají bohaté praktické zkušenosti s franchisovým podnikáním, kontakty a informace o expanzi franchisových systémů do různých zemí světa, včetně České a Slovenské republiky. Umí vybrat vhodný franchisový systém zájemci „na míru“, vytvoří kontakt se zahraničním franchisorem, připraví zájemce na jednání s ním, vysvětlí mu vše, co souvisí s franchisovým podnikáním, představí zahraniční systém, sjedná termíny pro první setkání a poskytne další informace a služby.

 

Významnou roli může sehrát dobrý poradce i při uzavírání master-franchisové smlouvy, zejména pokud pracoval sám jako manažer mezinárodně činného franchisového systému a může uplatnit své praktické zkušenosti a rady, které zájemci o master-franchisu poskytne.

 

Po podpisu master-franchisové smlouvy začíná velmi důležitá etapa spolupráce – přizpůsobení nového franchisového systému lokálním – tj. český a slovenským – podmínkám, vybudování franchisové centrály se všemi službami pro budoucí franchisanty, vyhledání a zaškolení kvalitního managementu, zpracování/přizpůsobení franchisových příruček (zdokumentované know-how franchisora) pro lokální trh, vypracování marketingové strategie a další úkoly.

 

Mezinárodní franchisový poradce může nabídnout novému master-franchisantovi coaching po dobu 3-6 měsíců a pomoci mu tak úspěšně tyto úkoly zvládnout.