Ing. Aleš Tulpa se stal Čestným členem České asociace franchisingu – ČAF

Ing. Aleš Tulpa je členem České asociace franchisingu od roku 2021. V dubnu 2022 mu byl členskou schůzí této asociace udělen za zvláštní zásluhy a za podporu a rozvoj asociace titul Čestný člen ČAF. Ing. Tulpa má za sebou velmi bohatou kariéru jako manažer velkých mezinárodních společností a mnoholetou praxi v oblasti franchisového podnikání.

Ing. Aleš Tulpa je absolventem VŠE – Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní, obor zahraniční obchod. V letech 1985 – 2001 žil a pracoval v Německu. Know-how a rozsáhlé znalosti z mnoha oblastí franchisového podnikání jsou získány více než 35-letými praktickými zkušenostmi z mezinárodního franchisingu a z činností ve vrcholovém managementu mezinárodně působících společností. Pracoval např. mnoho let jako generální ředitel franchisového systému OBI, Německo s kompetencí pro Českou republiku, Polsko a v Maďarsko a byl současně i členem tzv. OBI International Management Board, který se podílel na vedení OBI aktivit ve všech zemích, kde společnost OBI působila. Dále působil jako generální ředitel ve společnosti QUELLE, Německo,  s kompetencí pro český a slovenský trh. Koncern QUELLE byl svého času největší zásilkový a katalogový obchod v Evropě. Měl, kromě jiných obchodních aktivit, i několik velmi kvalitních mezinárodně působících franchisových konceptů – jako např. Foto Quelle (cca. 650 franchisantů v celé Evropě). V době působení Ing. Tulpy jako GŘ ve spol. QUELLE ČR měla tato společnost  cca. 350 franchisantů na českém a slovenském trhu (majitelů licencí pro tzv. QUELLE Shops).

Od roku 2001 je Ing. Tulpa členem České asociace franchisingu. V dubnu 2022 mu byl členskou schůzí této asociace udělen za zvláštní zásluhy a za podporu a rozvoj asociace titul Čestný člen ČAF. Jako prezident ČAF zastupoval Ing. Tulpa svého času Českou republiku v Evropské franchisové federaci – EFF-  v Bruselu, kde byl i členem představenstva této organizace. Vzhledem ke svým velmi dobrým mezinárodním kontaktům a jazykovým znalostem navázal spolupráci mezi ČAF a některými evropskými franchisovými svazy – jako např. německým, rakouským, francouzským, britským a španělským. Na jejich výročních a některých dalších významných konferencích prezentoval výsledky činnosti ČAF, rozvoj franchisingu a franchisového trhu v ČR, a podporoval současně české franchisové systémy, které měly zájem o expanzi do zahraničí.

 

 

V roce 2004 založil Ing. Tulpa svou vlastní společnost AVEX systems, která se zaměřuje především na následující oblasti činností:

  1. Pro zájemce o franchising z České republiky a ze Slovenska vyhledává kvalitní a úspěšné franchisové systémy v zahraničí.
  1. Pro zahraniční franchisory hledá na českém a slovenském trhu vhodné kandidáty pro master-franchisové nebo franchisové  licence.
  1. Kvalitním českým a slovenským franchisovým konceptům nabízí AVEX systems ve spolupráci s organizací FPI pomoc při jejich expanzi do zahraničí a při vyhledávání  master-franchisových, anebo franchisových partnerů, především v zemích, kde FPI působí.
  1. Na základě mnohaletých praktických zkušeností s vývojem a řízením mezinárodních franchisových systémů (např. QUELLE, OBI, vývoj konceptu UNI HOBBY, BayWA,  aj.) se dále Ing. Tulpa zaměřuje i na poradenství při vývoji franchisových konceptů nebo při jejich optimalizaci, a to v různých oblastech podnikatelské činnosti, jako například v obchodě, službách, gastronomii aj. Reference k této poradenskéčinnosti lze najít na webu AVEX systems: https://avexsystems.cz/o-nas/reference/.

Ing. Tulpa je od roku 2006 členem mezinárodní organizace renomovaných franchisových poradců, která má název  Franchise Pool International – FPI (http://www.master-franchise-international.com/our-FPI-network-partner), kde zastupuje Českou republiku a Slovensko.  FPI působí v cca. 50 zemích Evropy a světa, kde organizuje zajímavé akce s cílem prezentovat franchisové systémy, které mají zájem o expanzi do různých zemí světa a hledat pro ně master-franchisové nebo franchisové partnery, anebo radí franchisorům, jak své koncepty dobře připravit pro další rozvoj a expanzi na zahraničních trzích. V letech 2006 až 2016 byl i kooperačním partnerem mezinárodní poradenské firmy SYNCON – International Franchise Consultants, Rakousko.

 

Ing. Aleš Tulpa dále organizuje společně s ČAF a různými partnery každoročně Master franchisové konference pro zájemce o nákup master-franchisových, a nebo franchisových licencí pro český a slovenský trh. O tyto konference bylo v ČR a na Slovensku velký zájem. Master franchisová konference získala i významné ocenění České asociace franchisingu jako nejlepší akce roku „Za podporu a rozvoj franchisingu v České republice“. Je organizována již od roku 2012, celkem se jí zúčastnilo cca. 1.000 zájemců o franchising a představeno bylo téměř 130 nových franchisových systémů. Více informací lze najít i na webových stránkách: www.masterkonference.cz . Tyto konference byly v minulých letech součástí tzv. Road Show Europe. V rámci této mimořádně zajímavé akce byly představeny  franchisové systémy v jednom týdnu v několika metropolích Evropy, kromě Prahy například i v Paříži, Barceloně, Düsseldorfu, Kodani, Miláně a v jiných městech.

Ing. Tulpa vyvinul dále i koncept mezinárodních franchisových veletrhů, který byl poprvé realizován v kooperaci se společností Veletrhy Brno v roce 2005. Celkem se tento veletrh pod označením FRANCHISE Meeting Point konal 7x za sebou. Každého veletrhu se zúčastnilo cca. 4.000 návštěvníků a 60 – 80 vystavovatelů. Ve dvou dnech konání těchto veletrhů mohli zájemci o franchising vyslechnout cca. 100 různých přednášek a prezentací.

Mezinárodní franchisový poradce a konzultant Ing. Aleš Tulpa publikoval až dosud velké množství odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na mnoha českých a evropských franchisových konferencích a jiných akcích. Dále pak v minulosti působil i jako mezinárodní franchisový poradce celé řady tuzemských i zahraničních franchisových společností.

Ing. Aleš Tulpa byl za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání zapsán do knihy OXFORD ENCYCLOPEDIA OSOBNOSTÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Tato encyklopedie má za sebou více než 160 let trvající tradici a dala si za úkol to, co se od ní v 21. století očekává – jde o renomovaný lexikon úspěšných lidí v jednotlivých zemích světa. Přijetím do této encyklopedie jsou vyznamenáni lidé, kteří se svým hodnotným přínosem ve svém oboru řadí k významným osobnostem. Prezentace odborníků v OXFORD ENCYCLOPEDIA představuje vysoké uznání.

Ve spolupráci s německým koncernem BayWa, Mnichov, který provozuje zejména v Německu a Rakousku více než 600 franchisových podniků, vyvinul Ing. Aleš Tulpa i franchisový systém AVEX BAUMARKT – koncept menších hobbymarketů pro středně velká města.Tato síť na českém trhu úspěšné expanduje pod názvem UNI HOBBY.

V současné době společnost AVEX systems zastupuje exkluzivně cca. 20 zahraničních franchisových konceptů, pro které hledá v ČR a na Slovensku nové master-franchisové, a nebo franchisové partnery.

Více informací o mezinárodním franchisovém poradci Ing. A. Tulpovi a jeho společnosti AVEX systems, jakož i o nabídce zajímavých franchisových systémů, je možné najít na webových stránkách: www.avexsystems.cz.

V případě zájmu o spolupráci zašlete e-mail na adresu: ales.tulpa@avexsystems.eu nebo volejte: +420 724 007 505.