Drony COPTRZ lze využít (nejen) v armádě

Mimořádně zajímavý franchisový koncept s nabídkou dronů neboli bezpilotních letadel pro komerční i privátní využití z Velké Británie.

Franchisový systém COPTRZ je jediným v Evropě, který nabízí zájemcům o franchisové podnikání tento ve světě unikátní a ojedinělý systém nasazení a využití dronů v mnoha oblastech hospodářského, obchodního, ale i privátního života v každé zemi.

COPTRZ investoval 6 let do vývoje konceptů a možností využití dronů především v mnoha komerčních oblastech. Cílem bylo, aby veškeré procesy a operace používání dronů byly rychlejší, bezpečnější, levnější a s minimálními vlivy na životní prostředí. V současné době již neexistují země, kde by nebyla stoupající poptávka po dronech, včetně ČR a Slovenska.

Zakladateli franchisového systému COPTRZ jsou Steve Coulson a Paul Luen. Postupem doby se z nich stali velmi známí vizionáři a průkopníci revolučního nástupu využívání dronů v celé řadě odvětvích lidské činnosti. Jsou experti v tzv. „Impartial 360° drone solution“, které zahrnuje kromě jiného veškeré aspekty a atributy vysoce kvalitního, praxí prověřeného, do budoucnosti orientovaného a velmi flexibilního franchisového konceptu zaměřeného na drony. Jejich rozsáhlé know-how v oblasti využití a nasazení dronů v mnoha odvětvích podnikání je velmi kvalitně zdokumentováno v tzv. franchisovém balíku, který obdrží nový master franchisant/franchisanti pro ČR a Slovensko.

 

Drony v naší přítomnosti a jejich budoucí využití

Současné používání bezpilotních dronů v průmyslu a zemědělství je především v oblasti bezpečnosti a prevence, k monitoringu objektů a nejrůznějších územních celků. Podle průzkumů americké letecké asociace FAA bude v roce 2023 ve firemním prostředí používáno celosvětově cca. 3 mil. dronů.

Především požární sbory využívají a budou využívat drony k boji s ohněm a k záchraně lidských životů stále častěji. Například jednou z novinek výbavy britských požárníků jsou i profesionální bezpilotní prostředky Sky Ranger. Tyto drony pomáhají zejména ve skvělé orientaci na místě požáru a ve hledání epicentra či směru šíření ohně. Tento profesionální dron neomezuje při nasazení tma či kouř ani náročné klimatické podmínky jako hustý déšť, silnější vítr, sníh či mráz.

Technika, která má pomáhat v záchranných akcích, musí stoprocentně fungovat i za zhoršených podmínek. Drony proto nachází uplatnění kromě hasičů i u horské služby, všech záchranných a bezpečnostních složek, jakož i a v dalších oblastech.

 

Dlouhodobě se hovoří o doručování menších balíčků z e-shopů nebo zasílané poštou pomocí dronů.

Profesionálně vyrobené bezpilotní drony hrají v současnosti důležitou roli při zajišťování ostrahy a monitoringu velkých průmyslových či zemědělských celků, vodních ploch, zdrojů energie či státních hranic. V ČR a na Slovensku využívají v současné době drony především policie a ozbrojené síly. 

Drony se dnes stále více uplatňují také v energetice, kde pomáhají hlídat rozvody vysokého napětí, monitorovat stav sloupů nebo vyhledají porušená místa, například po bouřce nebo přírodních katastrofách. V celé řadě činností tak nahrazují lidský faktor, protože zvládají rychle monitorovat stav v délce mnoha kilometrů, a to i v nepřístupném terénu.

Drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí.

Drony se také čím dál tím více využívají v oblasti stavebnictví. Již při návrhu staveb je užitečné realizovat 3D mapování povrchu, které je přínosným podkladem zejména v liniovém a silničním stavitelství, ale i při navrhování rozlehlých areálů a budov v členitém terénu.

Drony nachází uplatnění i v zemědělství a lesnictví. V současné době mohou například pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho, nebo sledovat vodní zdroje. Kontrolují kvalitu výsevu plodin, monitorují jejich růst; využívají se také pro postřik a hnojení zemědělských ploch a kontrolu provedení těchto činností.

 

Země původu Velká Británie
Oblast podnikání Služby
Typy nabízené licence Master franchisová licence pro ČR a pro Slovensko
Webové stránky https://coptrz.com/about-us/
Rok vzniku 2015
Cena za jednu licenci Bude předmětem jednání
Počáteční investice do franchisové provozovny Bude předmětem jednání
Další poplatky Management Service Fee – 8% z obratu

Marketing Fee – 3% obratu